วัน - เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00
G.D.Tour

จี.ดี.ทัวร์ เริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21/00649 (หลักประกัน 200,000 บาท) ดำเนินธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ จัดทัวร์ ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษารถบัสให้เช่า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน จี.ดี.ทัวร์ ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยวซึ่งได้รับรางวัล และการรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดี (4ดาว) ประจำปี 2556-2558 จากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คลิกตรงนี้ดูใบรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว จี.ดี. ทัวร์ ขอเชิญคุณใช้บริการเราสักครั้งเพราะเราบริหารการจัดการด้วยใจรักมาตรฐานการบริการที่ดีกว่าใคร รักษามาตรฐานทัวร์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 (พรบ.) เดินทางกับทัวร์มืออาชีพ มาตรฐานทัวร์ไม่ตกกินอิ่มนอนอุ่นเที่ยวสนุก เดินทางสบายต้อง จี.ดี.ทัวร์เพราะเรารู้ว่าคุณเลือกคุณภาพ

จี.ดี.ทัวร์ มีหลากหลายบริการ และธุรกิจในเครือดังนี้

รับจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
(คลิกตรงนี้เพื่อสอบถามราคากับฝ่ายขาย)
รับจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์
(คลิกตรงนี้เพื่อสอบถามราคากับฝ่ายขาย)
หรือเช็คราคาด้วยตนเองที่ (คลิก)
รถบัสให้เช่า (คลิกตรงนี้ดูรูปรถ)
บริการสั่งตัดผ้าม่านราคาถูกพร้อมติดตั้ง
(คลิกตรงนี้เพื่อสอบถามราคากับฝ่ายขาย)
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ (www.sobeecurtain.com)